جهت انتخاب نرخ ارز بر روی آیکون مورد نظر در سمت چپ(وسط صفحه) استفاده نمایید.

نمایش دادن همه 11 نتیجه

پنل هوشمند لمسی سری Prism Lite تحت Buspro مدل HDL-MPTF

HDL-MPTF.4

پنل هوشمند و ترموستاتیک لمسی Prism Pro تحت پروتکل Buspro مدل HDL-MPTFL11

HDL-MPTFL11.46
دسته بندی ها:

پنل هوشمند و ترموستاتیک لمسی Prism Pro تحت پروتکل Buspro مدل HDL-MPTFL11

HDL-MPTFL11.46-1 $398.00

کلید های هوشمند DLP تحت KNX مدل HDL-M/DLP04.1

HDL-M/DLP04.1 $163.00$219.00

کلید های هوشمند و لمسی DLP تحت KNX – HDL-M/MPT14.1-A2

HDL-M/MPT14.1-A2 $244.00

کلید هوشمند ترموستاتیک تحت شبکه Buspro مدل HDL-MPL8

HDL-MPL8

کلید هوشمند ترموستاتیک لمسی تحت پروتکل Buspro مدل HDL-MPTL14

کلید هوشمند سری گرانیت تحت شبکه Buspro مدل HDL-MP4C /MP6C

HDL-MPXC

کلید هوشمند سری گرانیتی HDL تحت شبکه KNX مدل HDL-M/P2R-P3R

HDL-M/PXR $122.00$143.00

کلید هوشمند لمسی سری iTouch تحت KNX مدل HDL-M/TBPX.1

HDL-M/TBPX.1 $64.00$105.00

کلیدهای هوشمند سری iFlex تحت KNX مدل HDL-M/P0X.2

HDL-M/P0X.2 $74.00$107.00