جهت انتخاب نرخ ارز بر روی آیکون مورد نظر در سمت چپ(وسط صفحه) استفاده نمایید.

نمایش دادن همه 4 نتیجه

پروب IR

$7.00

فرستنده 4 کانال امواج IR تحت پروتکل Buspro مدل HDL-MIRC04.40

HDL-MIRC04.40

فرستنده امواج IR تحت پروتکل Buspro مدل MIR01F.20

HDL-MIR01F.20

فرستنده امواج IR تحت شبکه KNX چهار کانال مدل HDL-M/IRAC.1-B

HDL-M/IRAC.1 $84.00